วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ

19 มิ.ย. 2022
5

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 และแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 และบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน และเข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นดังนี้ 1.ประเด็นกัญชาทางการแพทย์ 2.ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย 3.ประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ : โครงการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ 10 (OVCCA) และ 4.ประเด็นการจัดระบบสุขภาพแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ (Best Practice) เขตสุขภาพที่ 10 ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ