วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

กิจกรรม 12 พฤษภาคม 2565 วันพยาบาลสากล “โครงการล้านเต้า เราห่วงใย”

19 พ.ค. 2022
21

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พญ. ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทพญ. ญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม 12 พฤษภาคม 2565 วันพยาบาลสากล “โครงการล้านเต้า เราห่วงใย” ตั้งเป้าตรวจเต้านมครบ ล้านเต้า 21 ตุลาคม 2565 วันพยาบาลแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมลงทะเบียนพยาบาลจิตอาสาร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม บริการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมด้านโรคมะเร็ง และแจกอุปกรณ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565