วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

กิจกรรม 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

19 มิ.ย. 2022
9

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดย นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โดยมีแพทย์หญิง ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายแพทย์วิกรานต์ สอนถม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานจัดให้มีกิจกรรม ประกาศนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ นิทรรศการความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ แจกหน้ากากอนามัย กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ ในเขตโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แจกสื่อรณรงค์ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565