วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ประชุมการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testing

29 มิ.ย. 2021
19

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี จัดประชุมการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testing ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่าร้อยละ 90 ในการคัดกรองกรณีที่ตรวจพบและรักษาผู้ที่เป็น early pre cancer ของ CA cervix ในระยะเริ่มแรก ทดแทนการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Pap Smear หรือ VIA โดยให้บริการควบคุมทุกหน่วยบริการภายในปีงบประมาณ 2565 โดยมี ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี