วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 8 กุมภาพันธ์ 2564

09 ก.พ. 2021
148

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม(Ca Breast)

ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ร่วมประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเรื่อง Disease Specific Certification of CA Breast เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี