วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มพยาธิคลินิกฯ และกลุ่มงานรังสีวินิจฉัยได้รับการรับรองคุณภาพฯ

22 พ.ค. 2021
155

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และบุคลากรของภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีบุคลากร กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้รับการรับรองการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี