วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 เดือน

03 ก.ย. 2021
25

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโดย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับพยาบาลวิชาชีพ ที่เรียบจบหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 เดือน และหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ สำนักงานภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 3 กันยายน 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง