วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประกาศผู้ผ่านเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 ส.ค. 2564

ตามที่โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ เป็นพนักงานรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นั้น บัดนี้กระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้ รายคาบดังนี้ [รายละเอียดประกาศผล]

นางสาวอารีย์รัตน์ มาลา เลขที่ประจำตัวสอบ 1003

ให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.30 งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

news_1630048146_ประกาศ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้