วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

เลื่อนการสอบนักวิชาการสาธารณสุข

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จึงขอเลื่อนการสอบ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ออกไปก่อนทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ดูรายละเอียดประกาศ