วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รับสมัครหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง “ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”

29 ม.ค. 2022
63

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 045-255462 ต่อ 118