วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

UBCH Easy App สะดวก เข้าถึงข้อมูลบริการง่าย

29 ม.ค. 2022
65

ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก เข้าถึงข้อมูลการบริการได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะผลการตรวจย้อนหลัง การนัดหมาย ประวัติการใช้ยา และผลการตรวจสุขภาพ สามารถใช้บริการได้ทั้ง Android และ iOS