วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

10 อันดับมะเร็งปี 2562-2564

10 อันดับผู้ป่วยมะเร็ง ปีงบประมาณ 2562 -2564 ประกอบด้วยผู้ป่วยนอก(OPD) ผู้ป่วยใน(IPD) และผู้ป่วยเสียชีวิต ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดทำโดยงานพัฒนาการให้รหัสโรคและหัตถการ กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพมีอะไรบ้าง [ ดาวน์โหลด ]

top10-2564