วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 380 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 410 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565) จำนวน 220 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 462,801 เพิ่มขึ้น 790 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 118,086 ราย เพิ่มขึ้น 220 ราย
 • ARI Clinic 12,423 ราย เพิ่มขึ้น 12 ราย
 • Pre-op จำนวน 10,621 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย
 • PUI จำนวน 516 ราย เพิ่มขึ้น 1 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 71/105 ราย (สะสมเพิ่มขึ้น 0/0)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 12 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 3/8 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน 0/0 ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี