วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี รายงานเฝ้าระวังโควิด-19 วันที่ 12 เมษายน 2565

รายงานการเฝ้าระวังและคัดกรองโควิด19(Covid-19) ที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การคัดกรองผู้มารับบริการ

 • จุดคัดกรองที่ 1 OPD ศัลยกรรม จำนวน 670 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 2 OPD รังสี จำนวน 480 ราย
 • จุดคัดกรองที่ 3 IPD ( ณ วันที่ 11 เมษายน 2565) จำนวน 189 ราย

จำนวนการให้บริการ/คัดกรองสะสม

 • ผู้ป่วยนอก(OPD) จำนวน 408,901 เพิ่มขึ้น 1,150 ราย
 • ผู้ป่วยใน(IPD) 102,874 ราย เพิ่มขึ้น 189 ราย
 • ARI Clinic 8,803 ราย เพิ่มขึ้น 53 ราย
 • Pre-op จำนวน 7,953 ราย เพิ่มขึ้น 50 ราย
 • PUI จำนวน 490 ราย เพิ่มขึ้น 3 ราย
 • Covid-19 Confirmed case/Probable case จำนวน 51/43 ราย (สะสม)

ARI Clinic & Management COVID-19

 • ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ จำนวน 53 ราย
 • ผู้ป่วยเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน – ราย
 • ผู้ป่วยและญาติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง – ราย
 • RT-PCR for SARS CoV-2/Rapid Test ก่อนการผ่าตัด จำนวน 1/49 ราย
 • ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI) จำนวน 3 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 จำนวน -/- ราย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี