วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

การบรรยายรายการ EP–21 CANNABIS TO KNOW ตอน“การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร”

24 พ.ค. 2022
16

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีและบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายรายการ EP–21 CANNABIS TO KNOW ตอน“การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร” โดยบุคลากรโรงพยาบาลมุกดาหาร ผ่านทางระบบ Facebook Live สถาบันกัญชาทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย : คณะกรรมการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การใช้กัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี