วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รายงานรายวัน

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 9 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 กันยายน 2564
ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 3 กันยายน 2564