วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

กิจกรรม

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 17-18 กันยายน 2564
รพ.มะเร็งอุบลราชธาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 9 กันยายน 2564
ประชุมประชาพิจารณ์การจัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นด้านโรคมะเร็งสำหรับประเทศไทย ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
ประชุมสัมมนาสรุปและประเมินผล การตรวจราชการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2564 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี
รพ.มะเร็งอุบล อบรมฟื้นฟูวิชาการการคัดกรองและรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เปิดให้บริการ Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่ม 6 ก.ย. 64
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564
แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 4 เดือน
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ DMS Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19
รพ.มะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 2 กันยายน 2564