วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล (Business Continuity Plan (BCP) for EID in healthcare facilities)

19 ก.พ. 2021
118

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล (Business Continuity Plan (BCP) for EID in healthcare facilities) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564

โดยมีแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และนายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10

เข้าร่วมประชุมฯ สำหรับสถานพยาบาลระดับ A และ S ในการเตรียมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้สามารถขับเคลื่อนการให้บริการด้านการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจิตตสปา 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธาน

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี