วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

01 มิ.ย. 2021
124

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2564 เพื่อรณรงค์ให้ความรู้โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ และการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ภายใต้คำขวัญ“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้” โดยมีกิจกรรม บริการให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ นิทรรศการพิษภัยบุหรี่ เดินรณรงค์รวมพลังชุมชนปลอดบุหรี่ และแจกหน้ากากอนามัย ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564