วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมสำรวจความชุกแผลกดทับใน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

28 ม.ค. 2022
58

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมสำรวจความชุกแผลกดทับใน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยคณะกรรมการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ได้ดำเนินการสำรวจผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ทุกคน ในวันที่ 27 มกราคม 2565