วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการกับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ ม.ขอนแก่น ปี 2564

28 ม.ค. 2022
55

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำโดย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ศิษย์เก่ามหาวิมยาลัยขอนแก่น กาลพฤกษ์ รุ่นที่ 21 คณะแพทย์ศาสตร์สังกัดชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ในวันที่ 27 มกราคม 2565