วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน

09 มี.ค. 2021
307

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติงาน

พร้อมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 (กลุ่มที่ 2) ฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 2 – 19 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

ที่มา งานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี