วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล

19 พ.ค. 2022
26

ดร.ชลิยา วามะลุน รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และอาจารย์พี่เลี้ยง ร่วมต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล รหัสวิชา 6512204 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำทีมโดย อ.อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565