วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล

07 พ.ค. 2022
15

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และอาจารย์พี่เลี้ยงร่วมต้อนรับคณะฝึกปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาล รายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคทางการพยาบาล รหัสวิชา 6512204 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำทีมโดย อ.อินทนิล เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ โดยขึ้นฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565