วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ต้อนรับพยาบาลจิตอาสา บริการฉีดวัคซีนโควิด ศูนย์วัคซีนสถานีกลางบางซื่อ

28 มิ.ย. 2021
16

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารทางการพยาบาล ต้อนรับพยาบาลจิตอาสา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กลับจากช่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อโควิด 19 ที่ศูนย์วัคซีนสถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564