วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

นำเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral presentation กลุ่ม “Health Promotion”

29 ม.ค. 2022
60

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดย ดร.ชลิยาวามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาบาล ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral presentation กลุ่ม “Health Promotion” เรื่อง ” การพัฒนารูปแบบการตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการพยาบาล ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี” ในการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่7 เรื่องแนวโน้มความท้าทายและเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (The 7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era) ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 4 สภาการพยาบาล