วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

24 มิ.ย. 2021
63

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับ บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จำนวน 24 คน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี