วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

บริการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

21 ส.ค. 2021
159

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนภายนอก ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โดยมีผู้มารับบริการดังนี้

  • วันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวน 121 คน
  • วันที่ 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 112 คน

สำหรับประชาชนผู้สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี สามารถจองการฉีดวัคซีนได้ที่ระบบ อุบลพร้อม โดยเลือกลงทะเบียนฉีดโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี