วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 27 ส.ค. 64 รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

27 ส.ค. 2021
167

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 Astrazeneca เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนภายนอก และวัคซีน Astrazeneca Booster เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

 • วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จำนวน 186 ราย
  – Sinovac เข็ม 1 จำนวน 20 ราย
  – AstraZeneca เข็ม 1 จำนวน 5 ราย
  – AstraZeneca เข็ม 2 จำนวน 161 ราย
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จำนวน 221 ราย
  – Sinovav เข็ม 1 จำนวน 32 ราย
  – AstraZeneca เข็ม 1 จำนวน 1 ราย
  – AstraZeneca เข็ม 2 จำนวน 188 ราย