วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ประชุมการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง

28 พ.ค. 2021
52

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะกรรมการด้านการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็ง ร่วมกับสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ผ่านระบบ Tele Conference ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี