วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2

26 มิ.ย. 2022
46

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี งวดที่ 1 และงวดที่ 2 พร้อมลงพื้นที่งานก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ณ ห้องประชุม 7/2 อาคารอำนวยผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 24 มิถุนายน 2565