วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมปรึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Cancer ที่เชื่อมโยงกับ HIV/AIDS ในประเทศไทย”

02 ก.ค. 2021
77

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้วิจัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมปรึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น “Cancer ที่เชื่อมโยงกับ HIV/AIDS ในประเทศไทย” เพื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงในการกำหนด case ของ HIV/AIDS เพื่อทำการพัฒนาระบบการดูแลรักษาในพื้นที่ โดยผ่านระบบ Teleconference ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี