วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ประชุมพัฒนาความร่วมมือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

22 มิ.ย. 2021
16

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมพัฒนาความร่วมมือ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ดร.กชพงศ์ สารการ ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย และคณะจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 7/1 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564