วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 10

03 พ.ค. 2022
14

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับทราบและนำไปปรับปรุงและพัฒนางาน โดยมีนายแพทย์กิติพงษ์ พนมยงค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ร่วมนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย และประเด็น Innovative Health Care/ Best Practice การจัดระบบสุขภาพแบบบูรณาการอย่างไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์และบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี