วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมสรุปและประเมินผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

03 พ.ค. 2022
11

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมสรุปและประเมินผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Teleconference ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี