วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ประชุมสัมมนาสรุปและประเมินผล การตรวจราชการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2564 ณ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

09 ก.ย. 2021
108

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสรุปและประเมินผล การตรวจราชการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2564 โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบ Tele Conference ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี