วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพการณ์ของความรอบรู้สุขภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม

29 มิ.ย. 2021
80

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพการณ์ของความรอบรู้สุขภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม” เพื่อศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์สภาพการณ์ของความรอบรู้สุขภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน คณะผู้วิจัย และบุคลากรทางการพยาบาล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7/3 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี