วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

ประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564

02 ก.ค. 2021
11

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564 โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี