วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับประเมินและการรับรองเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ( Disease Specific CertificationBreast Cancer )

16 ม.ค. 2022
58

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการขอรับประเมินและการรับรองเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ( Disease Specific CertificationBreast Cancer ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภารกิจด้านการพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม7/2 ชั้น7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี