วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกปฎิบัติงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2

19 มิ.ย. 2022
8

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง เตรียมความพร้อมการฝึกปฎิบัติงาน นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 รายวิชาปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ2 จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดร.สมปอง พะมุลิลา ประธานสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และอาจารย์ยมนา ชนะนิล ผู้รับผิดชอบรายวิชา ณ ห้องประชุม7/1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565