วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

09 มี.ค. 2021
247

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านระบบออนไลน์จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “Ostomy self – care : ประเด็นสำคัญที่พยาบาลต้องเข้าใจ” ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี