วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ประชุม “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม”

09 มี.ค. 2021
179

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบาย “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” เขตสุขภาพที่ 10

ทพ.วุฒิชัย ลำดวน ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 10 ฯ บรรยาย การยกระดับบัตรทองความก้าวหน้าตามนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บรรยาย “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” กับบทบาทหน้าที่ทีมผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Coordinator) พร้อมด้วย แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยมีตัวแทนสำนักงานสาธารณสุข หน่วยบริการในเขต มาร่วมประชุม ตามนโยบายการยกระดับ 4 บริการในระบบบัตรทอง เป็นการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร อำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี