วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ประชุม Disease Specific Certification of Ca Breast

09 มี.ค. 2021
184

คณะกรรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (Ca Breast)โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวมางในการดำเนินงานเรื่อง Disease Specific Certification of Ca Breast เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการรับรองกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรคมะเร็งเต้านม ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 7/1 ชั้น 7 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ที่มา เพ็จงานโสตฯ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี