วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

มอบนโยบายการดำเนินงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักการแพทย์เขตสุขภาพดีเด่น

24 พ.ค. 2022
24

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร สำนักการแพทย์เขตสุขภาพดีเด่น ให้แก่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 10 กรมการแพทย์ ในงานการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-13 ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี