วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

มอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

16 ม.ค. 2022
51

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี นางอาภาเพ็ญ ทำนุ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และคณะบุคลากร รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด จากนายอรรถพล บุญห่อ นางสาววรา ไตรรัตนาภิกุลและนางลินลาวดี พึ่งตน เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565