วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

28 พ.ค. 2021
149

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และนางพัชรา ยอดสิงห์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 123 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี