วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 2 กันยายน 2564

03 ก.ย. 2021
71

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดังนี้

  • เข็มที่ 1 Sinovac จำนวน 98 ราย
  • เข็มที่ 1 AstraZeneca จำนวน 5 ราย
  • เข็มที่ 2 AstraZeneca จำนวน 98 ราย