วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ DMS Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19

03 ก.ย. 2021
195

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการ DMS Satellite Home Isolation ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมการแพทย์ ในการจัดบริการ การกำกับติดตาม การรับผู้ป่วย COVID-19 เข้าสู่ระบบบริการ Home Isolation ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี