วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เปิดให้บริการ Home isolation ผู้ป่วยโควิด-19 เริ่ม 6 ก.ย. 64

07 ก.ย. 2021
199

แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์หญิงญาณิศา ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดำเนินงาน DMS Satellite Home Isolation โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมการแพทย์ ในการจัดบริการ การกำกับติดตาม การรับผู้ป่วย COVID-19 เข้าสู่ระบบบริการ Home Isolation ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้อง DMS Satellite HI ชั้น 6 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี