วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

รพ.มะเร็งอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 วันที่ 3 กันยายน 2564

03 ก.ย. 2021
125

นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนภายนอก และบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ดังนี้

  • วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 108 คน
  • วัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 จำนวน 12 คน
  • วัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 จำนวน 120 คน